بابونه

بابونه

نام های فارسی:بابونه

English Name:German Chamomil

Scientific Name:MatricariaRecutita L

Varieties:Compositae ( Asteraceae)

Family:Compositae

 

گیاهشناسی

بابونه گياهي است يكساله از تيره كاسني به ارتفاع 20-40 سانتي متر كه بطور خودرو در مزارع و كنار جاده ها و اماكن باير مي رويد. ساقه آن عمودي و بدون پرز مي باشد كه در قسمت فوقاني شاخه دار مي شود كه هر يك منتهي به كاپيتولهايي مي گردد. برگها به صورت دستجات 2 تا 3 تائي پرمانند و داراي لبه باريكي مي باشند. گل ها از دو نوع زبانه اي و لوله اي تشكيل شده اند و در انتهاي ساقه مشاهده مي شوند. گلچه هاي زبانه اي به رنگ سفيد و تعداد آنها متفاوت و بين 12 تا 19 عدد در هر گل است و از نظر جنسي ماده هستند. گلچه هاي لوله اي نيز به رنگ زرد هستند اين گروه از لحاظ جنسي نر- ماده (دوجنسي) بوده و پس از باز شدن استوانه اي شكل مي شوند. ميوه فندقه به طول 1 تا 5/1 ميلي متر و به رنگ خاكستري سفيد و يا زرد روشن مي باشد.

 

منابع مورد استفاده:

بابونه

خواص بابونه

گیاه شناسی

بابونه از کاشت تا برداشت

گیاه بابونه

بابونه
یکشنبه 22 اسفند 1400 - 08:08:26 830 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 07:08:27 0