تولید داروهای سرطان به کمک ترکیبات آویشن و پونه کوهی

تولید داروهای سرطان به کمک ترکیبات آویشن و پونه کوهی

مترجم: فربد بیجاری

ترجمه تحت نظرحکیم مهرداد امیدسالاریTM©

آویشن و پونه کوهی به عنوان دو گیاه دارویی معروف ترکیباتی ضد سرطان دارند که میتوانند موجب سرکوب گسترش تومور سرطانی در بدن شوند. اما اضافه کردن آن ها به غذا و دمنوش هایتان موجب اتفاق خاصی در بدنتان نمیشود. مقدار ترکیبات ضد سرطان این دو گیاه مثل Thymol،carvacrol ،thymohydroquinone در این گیاهان پایین است و حتی استخراج عصاره این گیاهان هم برای رسیدن به غلظت مناسب کافی نیست. اما دانشمندان با بررسی مسیر ساخت این ترکیبات در این دو گیاه دارویی (آویشن و پونه کوهی) موفق به رسیدن به روش های سریعتر و به صرفه تری برای تولید این دو ماده در حجمی شدند که برای استفاده دارویی مناسب باشد. این مواد ضد سرطان در گیاهان دیگری نیز تولید میشدند اما مسیرهای تولید آن ها دقیقا مشخص نبود. اما اکنون با کشف این مسیر دانشمندان میتوانند با استفاده از برخی باکتری ها و مخمرها این مواد را به مقدار مناسب تولید و استفاده کنند. این پژوهش و تحقیقات مشابه آن نشان دهنده ظرفیت بسیار بالای گیاهان دارویی برای استخراج مواد موثر و یا مورد الگو قرار گرفتن برای کشف روش های جدید تولید داروهای مفید برای بشر است.

 منبع و متن اصلی: scitechdaily.com

© Photo 

 توضیحات تصویر:

Natalia Dudareva استاد برجسه بیوشیمی دانشگاه Purdue در آزمایشگاهش

تولید داروهای سرطان به کمک ترکیبات آویشن و پونه کوهی
سه شنبه 26 بهمن 1400 - 17:24:34 939 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 07:03:21 0