ثبت سفارش

ابتدا از محصولات سایت، پس از انتخاب و شناخت، یک و یا چند محصول را به سبد خرید خود اضافه نموده، سپس وارد سبد خرید شده و جهت ادامه کار ثبت و تایید مراحل را انجام  دهید( جهت این کار بایستی به عضویت سایت در آمده و مشخصات خود را تکمیل نمایید)

دوشنبه 8 شهریور 1400 - 08:38:29 1131 پنجشنبه 16 آذر 1402 - 06:54:26 0